Trondheims glemte storstue

Tidligere Ladejarlen videregående skole i Trondheim, er et enormt ubrukt (per nå) bygg med en lang historie innen flere felter, inkludert maritim teknologi, arkitektur og samfunnsutvikling.

I denne boken vises skolens stand slik den står i dag fram igjennom nesten 50 sider med bilder fra hele bygnings-strukturen, sammen med en tekstlig fortelling av skolens historie, beskrivelse av situasjonen og fundering på skolens framtid.

 

Boken kan kjøpes ved å betale 150kr igjennom vipps til 483 50 045, med Navn og adresse.

Andre betalingsløsninger kan avtales per mail; contact@iverdaa.com

 

%d bloggers like this: