Personvernserklæring

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser hos iverdaa Iver Daaland Åse ENK, heretter bare kalt Behandlingsansvarlig.

Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av Behandlingsansvarlig og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen samt databehandling vi gjør på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner.
Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene våre kunder. Personlig data kan også benyttes følgende formål: Salg, markedsføring, informasjon og bokføring.
Ved markedsføring på e-post/sms innhenter vi et eksplisitt samtykke på forhånd.

Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som beskrevet i denne personvernerklæringen. Om du har innsigelser mht vår behandling av personvern kan du også klage til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig:
Iver Daaland Åse
Forretningsadresse: Nedre Ullevål 7, 0850 Oslo                                                                     Epost: Contact@iverdaa.com
Tlfnr: 48350045

Opplysninger som innhentes
Opplysninger kan registreres og lagres som del av oppdrag mellom våre kunder og Behandlingsansvarlig, eller ellers når det gis eksplisitt samtykke om det.

Hvor lagrer vi informasjon om deg – og hvor deler vi informasjonen med andre?
Personopplysninger vi innhenter lagres i skytjenester hos Google Disk.

Underleverandører
Behandlingsansvarlig benytter seg også av tjenester levert av tredje part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan deles og lagres:

  • Google (for skylagring, dokumenter, epost, og skjema)
  • Microsoft (For skylagring, levering, og produksjon)
  • Posten (ved fakturalevering)
  • Conta Faktura
  • WordPress (Levrandør av netttjenester for behandlingsansvarlig)
  • Flickr og Adobe (Leverandør av lagrings- og delingstjenester for bilder)
  • ZOHO (Leverandør av eposttjenester)

Kommunikasjon gjennom e-post og SMS
Som kunde vil du kunne motta e-post og sms vedr ditt kundeforhold. F.eks kan vi sende deg e-post og/eller SMS relatert til allerede avtalte oppdrag, informasjon rundt faktura ol. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til.

Vi benytter også SMS og e-post til markedsføring og kommunikasjon med tidligere kunder. Som kunde av Behandlingsansvarlig vil du med jevne mellomrom kunne motta nyhetsbrev. Det er mulig å reservere seg mot slik kommunikasjon ved å kontakte Behandlingsansvarlig.

Innsyn og retting
Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan fås ved å kontakte Behandlingsansvarlig. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres, ihht personopplysningsloven.

Oppbevaring og sletting
Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer. Du kan også kreve at opplysninger vi har lagret om deg slettes når ditt kundeforhold med oss opphører.

Begrensning
Du kan be oss om å begrense vår sletting av dine personopplysninger. I praksis innebærer dette at dine personopplysninger vil lagres en tid etter ditt kundeforhold med oss er opphørt.

Innsigelse
Du har rett til å protestere på at vi bruker dine personopplysninger til annet enn det som er nødvendig for å utføre oppdraget, f.eks direkte markedsføring. Du kan alltid reservere deg mot slik kontakt direkte hos Behandlingsansvarlig.

%d bloggers like this: